ការិយាល័យ

សូមទំនាក់ទំនងអាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ៨ ផ្លូវ ៣៥២ បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចម្ការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖ 061 33 84 33 (Cellcard)/ 096 816 9488 (Smart)
អ៊ីមែល៖ kounsvachlat@open.org.kh
FB៖ កូនស្វាឆ្លាត-kounsvachlat